CHORNOBYL BELLS OF THE KIEVO-SVIATOSHINSKY REGIONПовідомлення RSS Коментарі RSS


Мета проекту – Попередити суїцид серед інвалідів і членів малозабезпечених родин, які проживають у м.Боярці.

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект – Кількість малозабезпечених громадян у Боярці Києво-Святошинського району наближається до 85 %. Причому найуразливішими верствами населення є, зокрема, фізично або розумово неповносправні люди. Пенсія останніх, наприклад, до вересня 2004 року становила 11 Евро. Тяжке матеріальне становище підсилюється тяжким моральним, психологічним станом таких малозабезпечених людей і їх сімей. Для інвалідів, сиріт, пенсіонерів тощо в Боярці немає спеціалізованих гуртків, клубів, де вони могли б розвиватися та спілкуватися з людьми. Інваліди практично не мають можливості отримати роботу і вирішити свої матеріальні проблеми. Все це штовхає людей, багато з яких молодого віку, на самогубство.

Що відбуватиметься в рамках реалізації проекту –

4 виставки художніх виробів творчо обдарованих інвалідів, які проживають у м.Боярка. Одна з них пройде у спеціальній школі для сліпих і слабозорих дітей, інша – в інтернаті для дітей-сиріт,

на сайті «Дзвонів Чернобиля Києво-Святошинського району» буде створено клуб по переписці з інвалідами, членами нашої організації,

5 волонтерів з числа мешканців Боярки, студентів, а також волонтери з соціальних служб будуть регулярно відвідувати інвалідів і малозабезпечених (до 20 осіб, мешканців м.Боярки) на дому (опіка на дому). Спілкування з волонтерами буде допомагати вирішенню психологічних проблем людей. Також волонтери будуть допомогати матерям-одиначкам у веденні домашнього господарства та вирішенні проблем,

буде здійснено 4 екскурсії по цікавим для інвалідів місцям і відвідування міських заходів,

Проект розрахований на один рік. Для участі в ньому „Дзвони Чорнобиля…” мають значний власний внесок: людські ресурси (15 волонтерів), приміщення офісу, комп’ютер, досвід проведення виставок, досвід організації проведення екскурсій (наприклад, до театру) тощо.

Запрошуємо Вас підтримати цей проект!

Цільова група проекту – Cім’ї Києво-Святошинського району, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

Мета проекту –  Активізувати громадський рух інвалідів за свої права

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект – В Києво-Святошинському районі мешкає приблизно 8.000 інвалідів. Проте ніякого дослідження їхніх потреб, а також моніторингу виконання органами місцевої влади чинного законодавства України, котре захищає інвалідів, не проводиться. Так, наприклад, попереднє дослідження, яке проводили „Дзвони Чорнобиля…” шляхом опитування 20 інвалідів з Боярки, виявило, що послуги юриста потрібні 32 % опитаним, які не знають ані про свої права, ані про свої привілеї. І ця їх потреба не задовольняється. У даний час у влади району відсутня єдина концепція допомоги інвалідам, яка б залучала ресурси громадських організацій і направляла їх скоординовані дії. З іншої сторони, широкі маси інвалідів не залучені до вироблення законів чи моделей допомоги їм. Залучення волонтерів до допомоги інвалідам залишається мінімальним (в кожній з організацій інвалідів працює до 5 волонтерів). Інваліди залишаються осторонь вирішення своїх проблем.

Що відбуватиметься в рамках реалізації проекту – 

Проведення моніторингу з метою довідатися, які конкретні заходи відбуваються в районі з метою налагодження допомоги родинам інвалідів,

розповсюдження флаерів з інформацією про діяльність «Дзвонів Чорнобиля…» і місця отримання інформації та правової і гуманітарної допомоги,

розробка моделі само-та взаємодопомоги людям з функціональними обмеженнями в Києво-Святошинському районі,

виставка художніх робіт творчо обдарованих інвалідів району.

Проект розрахований на один рік. Для участі в ньому „Дзвони Чорнобиля…” мають значний власний внесок: людські ресурси (15 волонтерів), приміщення офісу, комп’ютер, досвід проведення виставок тощо.

Запрошуємо Вас підтримати цей проект! Докладніше про нього дізнайтесь у нас. Звертайтеся

Цільова група проекту – сім’ї м. Боярки Києво-Святошинського району, членами яких є художньо обдаровані інваліди.

Мета проекту –  Організувати дозвілля художньо обдарованих інвалідів з міста Боярки та розвинути їх таланти.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

В Боярці немає жодної спеціалізованої установи, де творчо обдаровані розумово та фізично неповносправні особи різного віку могли б розвивати свої таланти. Вони не мають фінансової можливості купувати фарби, папір, дерев’яні заготівки для розфарбування та інші матеріали. Тому їх таланти не розвиваються. Крім того, інваліди не мають можливості зустрічатися разом, хоча хочуть це робити.

Що відбуватиметься в рамках реалізації проекту?

На базі офісу „Дзвонів Чорнобиля Києво-Святошинського району” буде створено гурток, який відвідуватимуть до 15 дітей-інвалідів різного віку. Разом із вчителем малювання та психологом, який застосовуватиме методи арт-терапії, вони будуть вчитися малювати та створювати вироби прикладного мистецтва. Пізніше ці вироби будуть виставлені на художніх виставках, які проводяться „Дзвонами…” у Боярці, Вишневому та інших містах України.

Проект розрахований на один рік. Для участі в ньому „Дзвони Чорнобиля…” мають значний власний внесок: людські ресурси (15 волонтерів), вчителя малювання, кваліфікованого психолога, приміщення офісу, комп’ютер, досвід проведення виставок тощо.